Garantie

Als je problemen hebt met onze producten, zullen we ze vervangen - zonder vragen te stellen!

Onze garantie dekt alle defecten in materialen, vakmanschap of kwaliteit wanneer het product wordt gebruikt in een normale, huishoudelijke omgeving en in overeenstemming met de gebruiks- en onderhoudsinstructies in het boekje of de verpakking die bij het product is geleverd.